درخشش دانش آموزان مراکز استعدادهای درخشان ایلام در کنکور ۹۷

فردین بساطی با اعلام این خبر افزود موفقیت در آزمون سراسری و راهیابی به دانشگاه ها یکی از  شاخص های نشان دهنده موفقیت برنامه های آموزش و پرورش است.

وی تصریح کرد:  ازبین دانش آموزان رشته علوم تجربی، ۳۶ نفر در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، ۲ نفر در رشته دامپزشکی، ۲۰ نفر در رشته های پیراپزشکی و  تعدادی نیز در سایر رشته های دانشگاههای روزانه پذیرفته شده اند. همچنین از گروه علوم تجربی مراکز استعدادهای درخشان ایلام، ۶ نفر  نیز به مراکز تربیت معلم  و تربیت دبیر راه پیدا کردند.

بساطی اضافه کرد: در رشته ریاضی فیزیک  ۳۴ نفر کرسی های مهندسی دانشگاههای صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت،  خواجه نصیر، دانشگاه صنعت نفت و  نیز دانشگاههای تهران، اصفهان و … را به خود اختصاص داده اند و  ۶ نفر از ۸ دانش آموز رشته انسانی استعدادهای درخشان ایلام نیز وارد دانشگاههای معتبر و  مراکز تربیت معلم شده اند.