برگزاری جلسه توجیهی اولیای دانش آموزان پایه اول ابتدایی در شهرستان بدره
اولین جلسه توجیهی اولیای دانش آموزان پایه اول ابتدایی در شهرستان بدره برگزار گردید.

ایلام معلم،در راستای  آشنایی با محتوای دروس پایه اول ابتدایی و شیوه های یادگیری، آشنایی با اختلالات ومشکلات یادگیری و چگونگی مواجهه خانواده با آن و همچنین آشنایی با ارزشیابی کیفی-توصیفی و چگونگی مشارکت اولیا با معلمان جلسه توجیهی-آموزشی اولیای دانش آموزان پایه اول با حضور مدیر آموزش و پرورش برگزار گردید.

آقای حیدربیگی مدیر آموزش و پرورش شهرستان و مدرس آموزش خانواده در این جلسه در خصوص ویژگی‌های دوران کودکی، تمهید آمادگی‌های مورد نیاز کودکان برای پیوند با محیط آموزش رسمی توسط خانواده، آشنایی با مقررات عمومی مدرسه و همچنین آشنایی با وظایف خود در قبال تربیت فرزندان و نحوه تعامل آنان با مدرسه و معلم مطالبی را برای والدین شرکت کننده در جلسه بیان نمود.