مدارس مواد غذایی مجاز را در بوفه ها عرضه کنند

ایلام معلم؛ ملیحه اسلامی معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان گفت : به تمامی مدارس استان اعلام شده در بوفه های مدارس از مواد غذایی استاندارد استفاده کرده در غیر این صورت از طریق این اداره کل  با آن ها برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: مواد غذایی استاندارد که مدارس می توانند در بوفه ها به دانش آموزان عرضه کنند از طریق پوستر طراحی و به مدارس ارسال و باید در کنار بوفه های مدارس نصب شوند.

وی اظهار کرد: عرضه موادی از قبیل پفک، چیپس و غیره در مدارس ممنوع بوده و بر اساس دستورالعمل ابلاغی از آموزش و پرورش در صورت توزیع این مواد در فضاهای آموزشی اولیا مدارس باید پاسخگو باشند.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش با ذکر اینکه نظارت و کنترل فعالیت بوفه های مدارس توسط این اداره کل انجام می شود، گفت: از طرفی فروشندگان مواد غذایی بوفه های مدارس باید دارای کارت بهداشت بوده و مکانی هم که برای عرضه مواد غذایی به دانش آموزان در نظر گرفته می شود بر اساس دستوارالعمل ابلاغی استاندارد و مناسب باشد.

وی با بیان اینکه ارایه مجوز بوفه های مدارس از طریق سازمان دانش آموزی انجام می شود گفت: چنانچه مجوز صادره مورد تایبد این اداره کل نباشد از فعالیت بوفه جلوگیری خواهد شد.

اسلامی تغدیه سالم را در روند رشد و تکامل و افزایش قدرت یادگیری دانش آموزان مهم دانست و از خانواده ها خواست ضمن نظارت و اهمیت بر تغذیه فرزندانشان در منزل و مدرسه با این اداره کل همکاری لازم را داشته باشند.