ساماندهی نیروی انسانی و استقرار آنان در مدارس مرحله تکمیلی پروژه مهر است

ایلام معلم، جلسه ی مدیران مدارس دوره ابتدایی با موضوع و محوریت کارگاه توانمند سازی انجمن اولیا و مربیان با حضور مسئولان استانی و شهرستانی آموزش وپرورش ۲۶شهریور ماه جاری در محل سالن اجتماعات سازمان دانش آموزی شهر ایلام برگزار شد.

فارس شریفی مدیر آموزش وپرورش ایلام گفت: توسعه مشارکت های مردمی رمز موفقیت  مدیران در اداره واحد آموزشی تحت تصدی آنان می باشد.

وی تصریح کرد مدیران مدارس در برنامه سالانه خود می بایستی تمامی ظرفیت ها و پتانسیل های فکری، اداری، عملی و …اولیادانش آموزان را شناسایی نموده و بر اساس آن ها حس مشارکت جویانه ی اولیا را تقویت و بکار گرفته می شود.

ایشان با اشاره به فرا رسیدن فصل بازگشایی مدارس گفت: مهم ترین برنامه قبل و حین آغاز سال تحصیلی پروژه عظیم مهر می باشد که مستند به محتوی و مفاهیم دستورالعمل این فرایند بایستی به صورت اجرایی و عملیاتی با محوریت مدرسه و مدیران و عوامل آن صورت گیرد.

شریفی خاطر نشان کرد در قالب پروژه مهر می توان نشاط و امید و شادمانی را در همان آغاز ورود دانش آموزان به آنان تقدیم کرد.

وی در ادامه افزود: مدیران مدارس باید فرهنگ رفتار اداری و مراودات اجتماعی را در جامعه نهادینه نمایند و نقطه عطف آموزش فرهنگ سازی مدارس ما هستند .