خلاقیت یک معلم‌ عاشق در مدرسه روستای قجر ایلام ‌+ تصاویر‌

عشق و علاقه به کار تعلیم و تربیت و دانش آموزان مرا بر آن داشت تا با هزینه شخصی دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریالی مدرسه روستا را برای آینده سازان زیبا و قابل پذیرش کنم.

 

ایلام معلم؛ خلاقیت، یک فرایند ذهنی است که از فرد معینی و در یک زمان مشخص دیده می شود؛ فرآیندی که در نتیجه آن، یک اثر جدید – اعم از ایده یا چیزی نو و متفاوت – تولید می شود. تولید جدید و متفاوت، می تواند کلامی یا غیر کلامی و عینی یا ذهنی باشد.

اما آنچه در این گزارش درپی می‌آید خلاقیتی است که از فرآیند ذهنی معلمان روستایی را بر آن داشته است تا از کمترین امکانات برای خلق زیبایی و ایجاد فضای نشاط و امید در بین دانش‌آموزان روستایی به وجود آورند و بدون چشم داشت به ساختار پر پیچ و خم اداری خود آستین همت بالا زده و آنچه در تصاویر می‌بینی را خلق نموده اند، تا روستا زادگان در مقایسه با شهر نشینان خود را کم نبیند.

آنچه باعث خلق این زیبایی‌ها شده است را علی عبدالهی معلم مدرسه روستای قجر از توابع بخش مرکزی ایلام در گفت و‌گو با خبرگزاری تسنیم در ایلام اظهار داشت: عشق و علاقه به کار تعلیم و تربیت و دانش آموزان  مرا بر آن داشت تا با هزینه شخصی دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریالی مدرسه روستا را برای آینده سازان زیبا و قابل پذیرش کنم.