✔️رسانه های استان در خواب غفلت! / یادداشت اختصاصی

🔺برخی روزها در سال تحصیلی شاهد خبرهای مختلف در مورد تنبیه بدنی دانش آموزان و سیاه نمایی های از این گونه توسط برخی رسانه های مختلف استان پخش میشود اما آنچه که مشهود است آنکه تلاش های معلمان برای به ثمر رسیدن تلاش های دانش آموزان در آزمون های مختلف تحصیلی همچون کنکور به هیچ انگاشته می شود و خبری در این موارد انتشار داده نمی شود.
🔺دانش آموزان و معلمان استان در اوضاعی خود را برای جدال برای کنکور با سایر دانش آموزان کشور آماده میکنند که بسیاری از امکانات کمک آموزشی را در اختیار ندارند و در این میان نیز حائز رتبه های برتر کشوری و منطقه ای نیز میگردند که خبر و نام و نشانی از این فرزندان استان در رسانه های استان نیست.
🔺آموزش و پرورش استان در اوضاع فعلی که با کمبود شدید منابع و اعتبارات گسترده مواجه شده است توانسته است اوضاع تحصیلی و تربیتی را در حد مطلوب نگاه دارد هرچند کمی و کاستی های فراوانی نیز وجود دارد که بیشتر سرچشمه های آن از بیرون از وزارت متبوع است.
🔺نگارنده مطلب براین باور است اینگونه رسانه ها صرفا جهت تخریب نه بهبود وضع آموزش و پرورش استان تلاش میکنند و سعی در سهم خواهی حزب مورد حمایت خود دارند.
رسان هایی که منافع استان و ملی را فدای منافع حزب پشتیبان خود مینمایند و از این رو تلاش جهت تخریب دستاورد های آموزش و پرورش و فعالیت های معلمان دلسوز را هرچه بیشتر سرلوحه کار خود قرار میدهند امیدواریم این رویه ناصحیح هرچه سریعتر اصلاح گردد.

https://ilammoallem.ir
🍀 ایلام معلم
بزرگترین رسانه ی مجازی و تخصصی فرهنگیان استان ایلام

https://t.me/joinchat/AAAAADw5L5AZ37KqfK9UmA