برگزاری کارگاه عملی نانو در بخش دختران در ایلام

ایلام معلم،در راستای افزایش مهارت های نانوفناوری و آشنایی با دستگاه های نانو کارگاه عملی نانو روز یکشنبه ۱۸ شهریور ماه به میزبانی پژوهش سرای دانش آموزی فرهیختگان ایلام  برگزار شد

در این کارگاه دانش آموزان ضمن آشنایی با فناوری نانو و روش های تولید نانو مواد ، با حضور در مرکز آزمایشگاهی نانو (توانا) با شبکه آزمایشگاهی توانا ، دستگاه های الکتروریسی ، انفجار الکتریکی سیم و الکتراسونیک آشنا و روش کار با آنها را فرا گرفتند.