توزیع تجهیزات هنرستان ها در استان ایلام

ایلام معلم؛اسفندیار رستم زاد مدیرکل آموزش و پرورش استان از توزیع تجهیزات هنرستان های استان خبر داد وگفت : این تجهیزات شامل تجهیزات سرمایه ای هنرستان های استان است که از محل اعتبارات تملک سرمایه وزارت  آموزش و پرورش به ارزش ۱۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰ (یازده میلیارد وششصد میلیون ریال ) تهیه و خریداری شده است.

 وی اظهار نمود: تجهیزات خریداری شده دقیقا بر طبق لیست درخواست هنرستان های فنی وحرفه ای و کاردانش استان و بر مبنای اعتباراختصاص یافته به هرهنرستان بر اساس پارامترهایی هم چون : تعداد هنرجو ، نوع رشته ، وضعیت تجهیزات موجود ، درجه محرومیت هنرستان ها و …. منطبق با تجهیزات مورد نیاز هر رشته بر اساس محتوای آموزشی ساختار جدید نظام آموزشی هنرستان ها تهیه و در اختیار قرار می گیرد .

رستم زاد تصریح نمود: این تجهیزات نیاز ضروری تمامی رشته ها ی موجود در هنرستان های استان ( ۱۵  رشته در شاخه فنی و حرفه ای و ۳۲ رشته در شاخه کاردانش  ) را برای شروع سال تحصیلی ۹۸ – ۹۷ پوشش می دهد .

مدیرکل آموزش و پرورش استان افزود: در خرید تجهیزات مذکور اصل حمایت و خرید از کالاهای ایرانی و بستر سامانه ستاد ( سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) مبنای عمل قرار گرفته است .