اجرای کیفی برنامه های تربیت بدنی با اولویت مدارس دخترانه در شهر ایلام

ایلام معلم،با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان دوره آموزشی آموزگاران پایه جهت اجرای کیفی برنامه های تربیت بدنی با اولویت مدارس دخترانه در شهرستان ایلام برگزار شد.

رستم زاد مدیر کل آموزش و پرورش استان ضمن بازدید از این دوره آموزشی عنوان کرد که این دوره آموزش در جهت بهبود آموزش درس تربیت بدنی در مدارس و باعث دانش افزایی آموزگاران پایه صورت گرفته و همچنین با توجه به افزایش وزن و چاقی در بین دانش آموزان دوره ابتدایی بخصوص دختران،  این دوره آموزشی کمک به تحرک بیشتر و افزایش نشاط در بین دانش آموزان می شود.

 در این بازدید اسلامی معاون تربیت بدنی و سلامت  اداره کل،  مهردادی معاون آموزش ابتدایی اداره کل و شریفی مدیر آموزش و پرورش شهرستان ایلام حضور داشتند .

لازم به ذکر است این دوره آموزشی به ظرفیت ۳۵۰ نفر در شهرستان ایلام به مدت ۲ هفته به صورت کلاس های تئوری و عملی  برگزار می شود.