توضیحات مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام در خصوص لباس فرم

ایلام معلم،اسفندیار رستم مدیرکل آموزش و پرورش استان  در گفتگو با خبرنگار اداره روابط عمومی گفت: هدف آموزش و پرورش از ارائه لباس فرم دانش آموزان، یکسان بودن پوشش آنان در محیط دانسته و همچنان بر اجرای این طرح در سطح استان تاکید می کند.

وی تاکید نمود: چنانچه دانش آموزان برای تهیه لباس فرم مدارس مشکلات مالی داشته باشند از سوی انجمن اولیا و مربیان مورد حمایت مالی قرار خواهند گرفت. رستم زاد بیان داشت: آموزش و پرورش ایلام از لحاظ پوشش تحصیلی جز  استان های اول تا پنجم کشور است و این موضوع نشان از توجه این نهاد به مقوله آموزش است.