سنجش ۳ هزار و ۷۲۸ نوآموز بدو ورود به دبستان در استان ایلام تا پایان مردادماه ۹۷

ایلام معلم؛سید محمد موسوی رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان اعلام کرد: تا پایان مرداد ماه، ۳ هزار و ۷۲۸ نوآموز بدو ورود به دبستان در استان ایلام مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

موسوی اظهار کرد: از زمان اجرای برنامه سنجش تا ۳۱ مردادماه تعداد۳۷۲۸ نوآموز مورد بررسی قرار گرفته اند. وی ضمن تشکر از زحمات اعضای ستاد و عوامل اجرایی پایگاه های استان، آماری از روند اجرای طرح ارائه نمودند. رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان افزودند: از ابتدای این برنامه تا مورخه ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ تعداد ۳ هزار و ۷۲۸ نوآموز بدو ورود به دبستان مورد ارزیابی قرار گرفته که از این بین تعداد ۳ هزار و۲۵۸ نوآموز به مدارس عادی معرفی و تعداد ۴۷۰ نوآموز نیز به مرحله تخصصی ارجاع شدند.

وی تصریح نمود: امسال در سطح استان ۱۶ پایگاه سنجش اولیه به صورت ثابت و سیار و ۱ پایگاه تخصصی از دوم تیرماه سال جاری مشغول به اجرای این برنامه می باشند.

موسوی همچنین بیان داشتند که در سال جاری تعداد ۱۳۰ دانش آموز مقطع ابتدایی در سطح استان متقاضی جهش تحصیلی بوده اند که آزمون تخصصی این تعداد نیز انجام گرفته و نتایج در سامانه سنجش جهت دسترسی مدیران مدارس و آگاهی اولیا قرار دارد.