کسب مقام سوم کشور در مسابقات سرود همگانی توسط دانش آموزان ایلامی

ایلام معلم؛ یداله جایدری معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان از کسب مقام سوم کشور در مسابقات سرود همگانی توسط دانش آموزان استان ایلام خبر داد. جایدری افزود : پس از رقابت مدارس استان در مراحل شهرستان و استان ، آموزشگاه های شاهد آل یاسین از شهرستان ایلام و الزهرا از شهرستان آبدانان به مرحله کشوری راه یافتند که در مرحله کشوری نیز به کسب مقام دوم کشوری نایل گردیدند.

ایشان در ادامه افزود : بیش از هفتاد درصد مدارس استان در مسابقات سرود همگانی شرکت داشتند که در مرحله استان از عوامل اجرایی ۵۰ آموزشگاه برتر تجلیل خواهد شد.

لازم به ذکر است از مقام های برتر مرحله کشوری این مسابقات در اختتامیه سی و ششمین جشنواره فرهنگی و هنری تجلیل خواهد شد.