برگزاری جلسه سازماندهی آموزگاران شهرستان سیروان

ایلام معلم؛جلسه سازماندهی آموزگاران آقا و خانم شهرستان سیروان برای سال تحصیلی ۹۷/۹۸ در سالن اجتماعات اداره برگزار شد. 

 ماشااله مرشدی دبیر پروژه مهر گفت: هدف از تشکیل زود هنگام جلسه سازماندهی، برنامه ریزی برای تشکیل کلاس و کارگاه های آموزشی و دانش افزایی آموزگاران است.

وی تصریح کرد که مدیران و معاون آموزگاران مدارس بالای ۱۵ دانش آموز براساس نظر شورای برنامه ریزی اداره انتخاب و سایر همکاران بر اساس امتیاز مکتسبه محل خدمت خود را انتخاب می کنند.