انتصاب معاونت جدید پرورشی و تربیت بدنی شهرستان ملکشاهی

ایلام معلم؛جهانی مدیریت محترم آموزش و پرورش شهرستان ملکشاهی پس از تبریک اعیاد قربان و گرامیداشت روز عرفه، جناب آقای روح اله زیبرم جوانمرد را به عنوان معاونت پرورشی و تربیت بدنی این اداره معرفی و منصوب نمودند. در ادامه ایشان بیان نمودند که جناب آقای زیبرم از جوانان با تعهد و تخصص، توانمند و حامی دولت است که انشاءلله با همیاری همه همکاران، شاهد تحول و پیشرفت در آن حوزه باشیم. سپس جناب آقای زیبرم ضمن تبریک اعیاد قربان و اشاره به شرح دعای عرفه از حسن اعتماد مدیریت محترم آموزش و پرورش جناب آقای جهانی و مسئولان اداره کل به وی تقدیر و تشکر نمودند و درخصوص برنامه ریزی کاری در جهت تحقق اهداف این معاونت با توجه به منویات و فرامین مقام معظم رهبری و دولت کریمه تدبیر و امید به مطالبی اشاره نمودند.