اعلام نتایج چهارمین مرحله کشوری مسابقات جشنواره نوجوان خوارزمی

ایلام معلم؛اسفندیار رستم زاد، مدیرکل آموزش و پرورش استان از اعلام نتایج چهارمین مرحله کشوری مسابقات جشنواره نوجوان خوارزمی خبر داد  و گفت :  نتایج این دوره از مسابقات  به شرح ذیل اعلام می گردد.

محور دست سازه حمید رضا همتی کسب مقام اول کشوری( از دبیرستان شهید محمد علی رجایی شهرستان ایوان)،

محور بازارچه دبیرستان ام البنین روستای دشت آباد دره شهر کسب مقام اول کشوری ( مدیر مدرسه خانم عهدیه بنیادی، دبیر کار و فناوری خانم  گل عنبر رضایی و دانش آموز زهرا سیاقی)،

محور زبان انگلیسی خانم ها ساغر مرادخانی، آیلین خوشنودی نیا وآنیا دانیالی کسب مقام دوم کشوری ( دبیرستان الزهرا شهرستان آبدانان) ،

محور پژوهش خانم ها پردیس محمودی، مریم رشیدی کسب مقام سوم کشوری( از دبیرستان حضرت زینب(س) شهرستان ایوان)،

محور آزمایشگاه خانم ها زهرا احمدی سومار و آرینا مردای پور کسب مقام سوم کشوری( از شهرستان ایوان)،

محور ادبیات خانم کیمیا هاشمیان کسب مقام سوم کشوری( از دبیرستان سمیه شهرستان دره شهر)