راهیابی دانش آموز متوسطه استان به مرحله پایانی المپیاد ریاضی کشوری

به گزارش ایلام معلم، فردین بساطی رئیس اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان ایلام از راهیابی یکی از دانش آموزان استان به مرحله پایانی المپیاد ریاضی خبر داد.

وی گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته برای اولین بار یکی از دانش آموزان استان به نام محمد چراغی از مرکز استعدادهای درخشان ایلام به مرحله پایانی المپیاد ریاضی کشور راه یافت..

بساطی افزود: همان طوری که پیش تر اعلام شده بود امسال در المپیادهای شیمی و سلول های بنیادی نیز دانش آموزان مراکز استعدادهای درخشان ایلام به مرحله پایانی راه یافتند .

بساطی رئیس اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان ایلام اظهار امیدواری کرد که با برنامه ریزی درست و تلاش مدرسان و دانش آموزان، شاهد درخشش این عزیزان در مراحل جهانی المپیاد باشیم.

گفتنی است المپیادهای علمی، آزمونی ملی بوده وکمیته های علمی متشکل از اساتید صاحب صلاحیت دانشگاهی و مدرسان با تجربه آموزش و پرورش در هر المپیاد، زیر نظر مرکز ملی استعدادهای درخشان،  مسئولیت کلیه مراحل شناسایی و آموزش تا مرحله اعزام دانش آموزان به مسابقات جهانی را برعهده دارد