مدرک دیپلم بگیرید!

این روزها مطالبی تحت عنوان دیپلم رسمی در کمترین زمان بگیرید! در کانالهای تلگرام شهرستان های جنوبی استان در حال دست به دست شدن است این آگهی ها توسط آموزشگاههایی که زیر نظر وزارت ارشاد در حال فعالیت هستند در حال انتشار است.

قانون گذار متولی صدور دیپلم رسمی کشور را وزارت آموزش و پرورش و مجموعه آن دانسته است که فراگیر میبایست برای دریافت دیپلم در هر سنی به مدارس سراسر کشورمراجعه و نسبت به دریافت این مدرک اقدام نماید. حال طبق گفته مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش این مراکز صرفا میتوانند مدرک مهارتی صادر کرده و نه دیپلم و پس از تایید مدارک مهارتی توسط وزارت آموزش و پرورش داوطلبان باید دروس عمومی را نیز در مدارس گذرانده تا مدرک دیپلم آنان صادر گردد.

در این میان واکنش آموزش و پرورشهای شهرستان های دهلران و آبدانان نیز در نوع خود جالب توجه است که در ادامه آمده است.

این ادارات نماینده وزارت در شهرستان متبوع خود هستند که یکی به تکذیبیه و دیگری از مسئولیت آن شانه خالی کرده اند.

آذرکیش مدیرکل دفتر کار و دانش وزارت آموزش و پرورش می گوید: داوطلبان برای اخذ دیپلم فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش باید مدرک مهارتی را از آموزشگاه‌های مورد تایید اخذ کنند و پس از آن دروس نظری را در آموزش و پرورش بگذرانند البته باید صحت مدارک مهارتی توسط دستگاه‌های متولی تایید شود و پس از آن است که داوطلبان می‌توانند با گذراندن واحدهای عمومی در آموزش‌وپرورش دیپلم خود را اخذ کنند. به داوطلبان اعلام می‌کنیم که گواهینامه مهارتی ارائه شده توسط مراکز آموزشی دیپلم نبوده بلکه برای اخذ دیپلم باید ۹۶ واحد را طی کنند،  بخشی از این واحدها مربوط به دروس عمومی است که باید در آموزش و پرورش آنها را طی کنند 

درج این گونه آگهی ها در کانالهای پرمخاطب شهرستان ها و کیسه دوختن از جیب شهروندان توسط این آموزشگاهها ،تنها دید مردم را نسبت به آموزش و پرورش منفی کرده و متقاضیان مدرک دیپلم را با مشکل بیشتر مواجه.