اعلام زمان مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی پیمانی آموزش و پرورش استان ایلام

تاج الدین صالحیان معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش استان گفت: زمان و مکان مصاحبه حضوری از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی استان  به تفکیک جنسیت  و به صورت جدول زمان بندی در بخش پایانی این خبر به صورت ضمیمه  مشخص شده است.

وی تاکید کرد: از میان مصاحبه شوندگان ۱۵۴نفر از افراد حائز شرایط انتخاب می‌شوند و پس از طی مراحل گزینش به استخدام آموزش و پرورش استان درخواهند آمد.

به گفته صالحیان دوره آموزشی یک ساله مهارت آموزی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی پیمانی  آموزش و پرورش پس از مصاحبه و طی مراحل گزینش آغاز خواهد شد.

فایل زمانبندی برادران

فایل زمانبندی خواهران