حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام در سامانه سامد

اسفندیار رستم زاد مدیرکل آموزش و پرورش استان  با حضور در سامانه سامد(۱۱۱)  در محل استانداری  به خواسته ها و شکایات مردمی در خصوص مسایل مرتبط با آموزش و پرورش  پاسخ دادند و دستورات لازم برای پیگیری امور صادر کردند.

گفتنی است  نقل و انتقالات ، هدایت تحصیلی،  پاداش پایان خدمت و استخدام از مهم ترین مسایل مطروحه  توسط مردم بودند