برگزاری اولین هم اندیشی صاحبنظران اجرایی طرح جابر در استان ایلام

ایلام معلم؛ اولین جلسه هم اندیشی راه کارهای افزایش کیفیت طرح جابربن حیان با محوریت پژوهش سرای فرهیختگان ایلام برگزار شد. در این جلسه نقاط قوت و ضعف و شیوه اجرای آن در هفتمین سال اجرا مورد نقد و بررسی همکاران و صاحبنظران قرار گرفت. طرح جابر که در اولین سال اجرا توسط مدیر توانمند دبستان شیخ کلینی ۲ آقای دارابی اجرایی و عملیاتی گردید و در سنوات بعدی به تدریج تعدادی بیشتری از مدارس مختلف را تحت پوشش خود قرار داده هم اکنون در حال حاظر طبق آمار رییس اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی ابتدایی اداره کل و مجری استانی طرح جابر ۴۰ درصد کلیه مدارس هر منطقه درگیر طرح می باشند.

در پایان جلسه آقای نبوی نژاد مدیر پژوهش سرا ضمن تقدیر و تشکر از حضور همکاران برنامه عملیاتی طرح پایلوت را برای اعضای حاضر در جلسه مطرح و با استقبال اعضا همراه بود و مقرر شد تا روز سه شنبه از هر مدرسه ۷ نفر از برترین های پایه چهارم و پنجم به پژوهش سرا معرفی شوند. اهداف طرح شامل موارد زیر است:

  1. تقویت و تعمیق فرهنگ مطالعه ، تحقیق و پژوهش های فردی و گروهی در بین دانش آموزان
  2. شناسایی ، جذب و هدایت دانش آموزان مستعد و علاقه مند متناسب با نیازهای کشور
  3. تلفیق دانش نظری و فعالیت های عملی و کاربردی
  4. تسهیل دستیابی دانش آموزان به یافته های جدید علمی ، پژوهشی و فناوری
  5. پرورش خلاقیت و تقویت بنیه علمی و پژوهشی دانش آموران و معلمان
  6. حمایت از دانش آموزان و هنرجویان پژوهشگر برتر و کارآفرین
  7. ایجاد زمینه و تقویت انگیزه حضور موثر دانش آموزان مستعد در عرصه های علمی، فرهنگی ، هنری و فناوری در سطح ملی و بین المللی ( جشنواره ها ، المپیادها و … )

گفتنی است ثبت نام طرح روز دوشنبه ۱۵ مرداد و سه شنبه ۱۶ مرداد در محل پژوهش سرا با ارائه مدارک  شامل : معرفی نامه از مدرسه مربوط، کارنامه علمی، کپی شناسنامه، یک قطعه عکس و تکمیل فرم رضایت نامه و مشخصات در محل پژوهش سرا انجام می شود