تجهیزمدارس عشایری استان به تجهیزات فن آورانه

ایلام معلم؛در راستای  برقراری عدالت آموزشی، آماده سازی و کیفیت بخشی به مدارس عشایری برای آغاز سال تحصیلی جدید ، مدارس عشایری استان به تجهیزاتی از قبیل رایانه ، لپ تاپ ، دستگاه کپی ، چاپگر ، دیتا پروژجکشن و تخته وایت برد مغناطیسی مجهز شدند .

 امیر مهردادی معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان گفت: تجهیزات مذکور از محل اعتبار تملک دارایی خریداری شده و به آموزشگاه های هدف ارسال شده اند .

وی در ادامه بیان داشت : رویکرد این معاونت در خصوص خرید تجهیزات مورد نظر، توجه به روش کیفی _توصیفی و روش های نوین تدریس مبتنی بر it در مدارس عشایری بوده است .

امیر مهردادی اظهارنمود : در این دوره زمانی سعی شده که حداقل ده کلاس درس عشایری پرجمعیت ودوردست که شامل مدارس ابتدایی ومتوسطه اول عشایری هستند در جهت استفاده از روش های نوین تدریس و بالا بردن کیفیت آموزش به رایانه، دیتا پروجکشن و پرده نمایش مجهز گردند .

 معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان افزود: نظر به اهمیت رایانه برای تدریس درس کار و فن آوری در پایه ششم ،  مدارس عشایری کوچرو استان که پایه ششم در آن ها تدریس می شود  به لپ تاپ مجهز شدند تاکیفیت و بازده آموزش در این مدارس نیز ارتقاء یابد .

مهردادی در پایان اضافه نمود : هدف در این معاونت برقراری عدالت آموزشی در تمامی مدارس استان  است و باید در توزیع تجهیزات  به مدارس عشایری نگاهی ویژه داشت .