دفترچه انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان مخصوص داوطلبین کنکور سراسری ۹۷ استان ایلام

به نام خدا

 

ظرفیت پذیرش دانشجو برای آموزش و پرورش ایلام ۹۷

آماده شده مخصوص متقاضیان ثبت نام در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی میباشد که در آزمون کنکور سراسری ۱۳۹۷ سرجلسه حاضر بوده و نمره تراز علمی ایشان ۶۵۰۰ بوده است.

تمامی رشته های دانشگاه فرهنگیان مخصوص استان ایلام از دفترچه انتخاب رشته استخراج شده و با کد های آن منطبق است و فراگیران محترم میتوانند با استفاده از این فایل اقدام به انتخاب رشته های دانشگاه فرهنگیان برای استان ایلام نمایند.

مجموع کد رشته های اختصاص داده شده به استان ایلام مجموعا؛۱۰۹ کد رشته و ۲۲۹ نفر است که سهم هریک از رشته ها به ترتیب در جدول ذیل آمده است :

 

 

ردیف

نام گروه

تعداد کد رشته

ظرفیت رشته(نفر)

۱

ریاضی فیزیک

۲۵

۳۵

۲

علوم تجربی

۱۷

۴۳

۳

علوم انسانی

۵۸

۱۳۶

۴

هنر

۶

۷

۵

زبان خارجه

۳

۸

 

 

با احترام

مجموعه ایلام معلم

رسانه مجازی فرهنگیان استان ایلام

 

www.ilammoallem.ir

 

آدرس ما در تمامی شبکه های مجازی:

@ilammoallem

 

 

شرایط و ضوابط پذیرش و تربیت دانشجوی معلم متعهد خدمت در رشته های دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی   مختص استان ایلام

 

شرایط عمومی:

 

 

 

شرایط اختصاصی:

 

 

 

 

 

 

 

 

تذکرات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محل خدمت

محل تحصیل

جنسیت

ظرفیت

عنوان رشته

کد رشته

ردیف

گروه

دهلران

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران

مرد

۱

مهندسی برق

۲۰۲۵۶

۱

گروه ریاضی

زرین آباد

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران

مرد

۱

مهندسی برق

۲۰۲۵۷

۲

آبدانان

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران

مرد

۱

مهندسی برق

۲۰۲۵۸

۳

ایلام

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران

مرد

۱

مهندسی ساخت و تولید

۲۰۲۵۹

۴

آبدانان

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران

مرد

۱

مهندسی عمران

۲۰۲۶۰

۵

دره شهر

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران

مرد

۱

مهندسی کامپیوتر

۲۰۲۶۱

۶

سیروان

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران

زن

۱

مهندسی کامپیوتر

۲۰۲۶۲

۷

دره شهر

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران

مرد

۱

مهندسی معماری

۲۰۲۶۳

۸

ملکشاهی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران

مرد

۱

مهندسی مکانیک

۲۰۲۶۴

۹

سیروان

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران

مرد

۱

مهندسی مکانیک

۲۰۲۶۵

۱۰

ایلام

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران

مرد

۱

مهندسی مواد و متالورژی

۲۰۲۶۶

۱۱

ایلام

پردیس امام جعفرصادق(ع) ایلام

زن

۲

آموزش ابتدایی

۲۷۱۵۹

۱۲

آبدانان

پردیس امام جعفرصادق(ع) ایلام

زن

۱

آموزش ابتدایی

۲۷۱۶۷

۱۳

چرداول

پردیس امام جعفرصادق(ع) ایلام

زن

۱

آموزش ابتدایی

۲۷۱۶۹

۱۴

ایوان

پردیس امام جعفرصادق(ع) ایلام

زن

۱

آموزش ابتدایی

۲۷۱۷۰

۱۵

ایلام

پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز

مرد

۴

آموزش ریاضی

۲۰۲۵۱

۱۶

آبدانان

پردیس شهید مدرس ایلام

مرد

۱

آموزش ابتدایی

۲۷۱۷۳

۱۷

هلیلان

پردیس شهید مدرس ایلام

مرد

۱

آموزش ابتدایی

۲۷۱۷۵

۱۸

ایوان

پردیس شهید مدرس ایلام

مرد

۱

آموزش ابتدایی

۲۷۱۷۹

۱۹

ایلام

پردیس شهید مدرس ایلام

مرد

۱

آموزش ابتدایی

۲۷۱۸۱

۲۰

چرداول

پردیس شهید مدرس ایلام

مرد

۵

آموزش ابتدایی

۲۷۱۸۵

۲۱

بدره

پردیس فاطمه الزهرا(س) اهواز

زن

۱

آموزش ریاضی

۲۰۲۵۲

۲۲

زرین اباد

پردیس فاطمه الزهرا(س) اهواز

زن

۱

آموزش ریاضی

۲۰۲۵۳

۲۳

ایوان

پردیس فاطمه الزهرا(س) اهواز

زن

۳

آموزش ریاضی

۲۰۲۵۴

۲۴

ملکشاهی

پردیس فاطمه الزهرا(س) اهواز

زن

۱

آموزش ریاضی

۲۰۲۵۵

۲۵

مجموع پذیرش آموزش و پرورش در رشته ریاضی برای استان ایلام :

۳۵ نفر

مجموع کد رشته های گروه ریاضی فیزیک برای آموزش و پرورش استان ایلام:

۲۵ کد رشته

 

 

محل خدمت

محل تحصیل

جنسیت

ظرفیت

عنوان رشته

کد رشته

ردیف

گروه

ایلام

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران

مرد

۱

مهندسی صنایع مبلمان

۲۱۶۰۲

۱

گروه تجربی

ایلام

پردیس امام جعفرصادق(ع) ایلام

زن

۷

آموزش ابتدایی

۲۷۱۵۹

۲

آبدانان

پردیس امام جعفرصادق(ع) ایلام

زن

۲

آموزش ابتدایی

۲۷۱۶۷

۳

چرداول

پردیس امام جعفرصادق(ع) ایلام

زن

۲

آموزش ابتدایی

۲۷۱۶۹

۴

ایوان

پردیس امام جعفرصادق(ع) ایلام

زن

۱

آموزش ابتدایی

۲۷۱۷۰

۵

ایلام

پردیس شهید رجایی ارومیه

مرد

۱

آموزش زیست شناسی

۲۱۶۰۱

۶

آبدانان

پردیس شهید مدرس ایلام

مرد

۲

آموزش ابتدایی

۲۷۱۷۳

۷

مهران

پردیس شهید مدرس ایلام

مرد

۱

آموزش ابتدایی

۲۷۱۷۴

۸

هلیلان

پردیس شهید مدرس ایلام

مرد

۲

آموزش ابتدایی

۲۷۱۷۵

۹

موسیان

پردیس شهید مدرس ایلام

مرد

۱

آموزش ابتدایی

۲۷۱۷۶

۱۰

زرین آباد

پردیس شهید مدرس ایلام

مرد

۱

آموزش ابتدایی

۲۷۱۷۸

۱۱

ایوان

پردیس شهید مدرس ایلام

مرد

۲

آموزش ابتدایی

۲۷۱۷۹

۱۲

ایلام

پردیس شهید مدرس ایلام

مرد

۱۴

آموزش ابتدایی

۲۷۱۸۱

۱۳

سیروان

پردیس شهید مدرس ایلام

مرد

۱

آموزش ابتدایی

۲۷۱۸۲

۱۴

دهلران

پردیس شهید مدرس ایلام

مرد

۱

آموزش ابتدایی

۲۷۱۸۳

۱۵

چرداول

پردیس شهید مدرس ایلام

مرد

۳

آموزش ابتدایی

۲۷۱۸۵

۱۶

چوار

پردیس شهید مدرس ایلام

مرد

۱

آموزش ابتدایی

۲۷۱۸۶

۱۷

 

 

 

مجموع پذیرش آموزش و پرورش در رشته تجربی برای استان ایلام :

۴۳ نفر

مجموع کد رشته های گروه علوم تجربی برای آموزش و پرورش استان ایلام:

۱۷ کد رشته

 

 

 

محل خدمت

محل تحصیل

جنسیت

ظرفیت

عنوان رشته

کد رشته

ردیف

گروه

ایلام

پردیس امام جعفر صادق(ع) ایلام

زن

۱۳

آموزش ابتدایی

۲۷۱۵۹

۱

گروه انسانی

دهلران

پردیس امام جعفر صادق(ع) ایلام

زن

۱

آموزش ابتدایی

۲۷۱۶۰

۲

زرین آباد

پردیس امام جعفر صادق(ع) ایلام

زن

۱

آموزش ابتدایی

۲۷۱۶۱

۳

سیروان

پردیس امام جعفر صادق(ع) ایلام

زن

۱

آموزش ابتدایی

۲۷۱۶۲

۴

موسیان

پردیس امام جعفر صادق(ع) ایلام

زن

۱

آموزش ابتدایی

۲۷۱۶۳

۵

هلیلان

پردیس امام جعفر صادق(ع) ایلام

زن

۱

آموزش ابتدایی

۲۷۱۶۴

۶

ملکشاهی

پردیس امام جعفر صادق(ع) ایلام

زن

۱

آموزش ابتدایی

۲۷۱۶۵

۷

مهران

پردیس امام جعفر صادق(ع) ایلام

زن

۱

آموزش ابتدایی

۲۷۱۶۶

۸

آبدانان

پردیس امام جعفر صادق(ع) ایلام

زن

۲

آموزش ابتدایی

۲۷۱۶۷

۹

دره شهر

پردیس امام جعفر صادق(ع) ایلام

زن

۱

آموزش ابتدایی

۲۷۱۶۸

۱۰

چرداول

پردیس امام جعفر صادق(ع) ایلام

زن

۳

آموزش ابتدایی

۲۷۱۶۹

۱۱

ایوان

پردیس امام جعفر صادق(ع) ایلام

زن

۲

آموزش ابتدایی

۲۷۱۷۰

۱۲

بدره

پردیس امام جعفر صادق(ع) ایلام

زن

۱

آموزش ابتدایی

۲۷۱۷۱

۱۳

چوار

پردیس امام جعفر صادق(ع) ایلام

زن

۱

آموزش ابتدایی

۲۷۱۷۲

۱۴

هلیلان

پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز

مرد

۱

آموزش الهیات

۲۲۷۷۲

۱۵

موسیان

پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز

مرد

۲

آموزش الهیات

۲۲۷۷۳

۱۶

ایلام

پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز

مرد

۸

آموزش الهیات

۲۲۷۷۴

۱۷

ایلام

پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز

مرد

۱

آموزش زبان عربی

۲۲۷۷۹

۱۸

مهران

پردیس شهید باهنر همدان

زن

۱

آموزش زبان و ادبیات فارسی

۲۲۷۸۱

۱۹

مهران

پردیس شهید رجایی کرمانشاه

مرد

۱

آموزش علوم اجتماعی

۲۲۷۸۵

۲۰

ایلام

پردیس شهید رجایی کرمانشاه

مرد

۳

آموزش علوم اجتماعی

۲۲۷۸۶

۲۱

مهران

پردیس شهید رجایی کرمانشاه

مرد

۲

آموزش مشاوره و راهنمایی

۲۲۷۸۸

۲۲

دره شهر

پردیس شهید رجایی کرمانشاه

مرد

۱

آموزش مشاوره و راهنمایی

۲۲۷۸۹

۲۳

آبدانان

پردیس شهید رجایی کرمانشاه

مرد

۲

آموزش مشاوره و راهنمایی

۲۲۷۹۰

۲۴

ایلام

پردیس شهید رجایی کرمانشاه

مرد

۲

آموزش مشاوره و راهنمایی

۲۲۷۹۱

۲۵

چرداول

پردیس شهید رجایی کرمانشاه

مرد

۱

آموزش مشاوره و راهنمایی

۲۲۷۹۲

۲۶

گروه انسانی

دهلران

پردیس شهید رجایی کرمانشاه

مرد

۲

آموزش مشاوره و راهنمایی

۲۲۷۹۳

۲۷

هلیلان

پردیس شهید صدوقی کرمانشاه

زن

۱

آموزش علوم اجتماعی

۲۲۷۸۷

۲۸

مهران

پردیس شهید مدرس ایلام

مرد

۱

آموزش زبان و ادبیات فارسی

۲۲۷۸۲

۲۹

ایوان

پردیس شهید مدرس ایلام

مرد

۱

آموزش زبان و ادبیات فارسی

۲۲۷۸۳

۳۰

ایلام

پردیس شهید مدرس ایلام

مرد

۸

آموزش زبان و ادبیات فارسی

۲۲۷۸۴

۳۱

آبدانان

پردیس شهید مدرس ایلام

مرد

۲

آموزش ابتدایی

۲۲۱۷۳

۳۲

مهران

پردیس شهید مدرس ایلام

مرد

۱

آموزش ابتدایی

۲۲۱۷۴

۳۳

هلیلان

پردیس شهید مدرس ایلام

مرد

۴

آموزش ابتدایی

۲۲۱۷۵

۳۴

موسیان

پردیس شهید مدرس ایلام

مرد

۱

آموزش ابتدایی

۲۲۱۷۶

۳۵

ملکشاهی

پردیس شهید مدرس ایلام

مرد

۱

آموزش ابتدایی

۲۲۱۷۷

۳۶

زرین اباد

پردیس شهید مدرس ایلام

مرد

۱

آموزش ابتدایی

۲۲۱۷۸

۳۷

ایوان

پردیس شهید مدرس ایلام

مرد

۳

آموزش ابتدایی

۲۲۱۷۹

۳۸

بدره

پردیس شهید مدرس ایلام

مرد

۱

آموزش ابتدایی

۲۲۱۸۰

۳۹

ایلام

پردیس شهید مدرس ایلام

مرد

۲۷

آموزش ابتدایی

۲۲۱۸۱

۴۰

سیروان

پردیس شهید مدرس ایلام

مرد

۱

آموزش ابتدایی

۲۲۱۸۲

۴۱

دهلران

پردیس شهید مدرس ایلام

مرد

۱

آموزش ابتدایی

۲۲۱۸۳

۴۲

دره شهر

پردیس شهید مدرس ایلام

مرد

۱

آموزش ابتدایی

۲۲۱۸۴

۴۳

چرداول

پردیس شهید مدرس ایلام

مرد

۶

آموزش ابتدایی

۲۲۱۸۵

۴۴

چوار

پردیس شهید مدرس ایلام

مرد

۱

آموزش ابتدایی

۲۲۱۸۶

۴۵

دهلران

پردیس علامه امینی تبریز

مرد

۱

آموزش کودکان استثنایی

۲۷۱۹۵

۴۶

هلیلان

پردیس علامه امینی تبریز

مرد

۱

آموزش کودکان استثنایی

۲۷۱۹۶

۴۷

ایلام

پردیس علامه امینی تبریز

مرد

۱

آموزش کودکان استثنایی

۲۷۱۹۷

۴۸

مهران

پردیس فاطمه الزهرا(س) اهواز

زن

۲

آموزش الهیات

۲۲۷۷۵

۴۹

دره شهر

پردیس فاطمه الزهرا(س) اهواز

زن

۱

آموزش الهیات

۲۲۷۷۶

۵۰

چرداول

پردیس فاطمه الزهرا(س) اهواز

زن

۳

آموزش الهیات

۲۲۷۷۷

۵۱

سیروان

پردیس فاطمه الزهرا(س) اهواز

زن

۱

آموزش الهیات

۲۲۷۷۸

۵۲

بدره

پردیس فاطمه الزهرا(س) اهواز

زن

۱

آموزش زبان عربی

۲۲۷۸۰

۵۳

ایوان

پردیس فاطمه الزهرا(س) اهواز

زن

۲

آموزش مشاوره و راهنمایی

۲۲۷۹۴

۵۴

دهلران

پردیس فاطمه الزهرا(س) اهواز

زن

۱

آموزش مشاوره و راهنمایی

۲۲۷۹۵

۵۵

چرداول

پردیس فاطمه الزهرا(س) اهواز

زن

۱

آموزش مشاوره و راهنمایی

۲۲۷۹۶

۵۶

مهران

پردیس فاطمه الزهرا(س) اهواز

زن

۱

آموزش مشاوره و راهنمایی

۲۲۷۹۷

۵۷

ایلام

پردیس فاطمه الزهرا(س) اهواز

زن

۱

آموزش کودکان استثنایی

۲۷۱۹۸

۵۸

 

 

 

 

 

 

 

مجموع پذیرش آموزش و پرورش در رشته علوم انسانی  برای استان ایلام :

۱۳۶ نفر

 

مجموع کد رشته های گروه علوم انسانی  برای آموزش و پرورش استان ایلام:

۵۸ کد رشته

 

 

 

 

 

 

محل خدمت

محل تحصیل

جنسیت

ظرفیت

عنوان رشته

کد رشته

ردیف

گروه

ایلام

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران

مرد

۱

ارتباط تصویری

۲۵۸۶۱

۱

گروه هنـــر

مهران

پردیس بنت الهدی صدر سنندج

زن

۱

آموزش ارتباط تصویری

۲۵۸۵۶

۲

موسیان

پردیس بنت الهدی صدر سنندج

زن

۱

آموزش ارتباط تصویری

۲۵۸۵۷

۳

چوار

پردیس بنت الهدی صدر سنندج

زن

۱

آموزش ارتباط تصویری

۲۵۸۵۸

۴

ملکشاهی

پردیس بنت الهدی صدر سنندج

زن

۲

آموزش ارتباط تصویری

۲۵۸۵۹

۵

آبدانان

پردیس علامه طباطبائی اردبیل

مرد

۱

آموزش ارتباط تصویری

۲۵۸۶۰

۶

 

 

 

 

مجموع پذیرش آموزش و پرورش در رشته هنـــر برای استان ایلام :

۷ نفر

مجموع کد رشته های گروه هنــر برای آموزش و پرورش استان ایلام:

۶ کد رشته

 

 

 

 

 

محل خدمت

محل تحصیل

جنسیت

ظرفیت

عنوان رشته

کد رشته

ردیف

گروه

چرداول

پردیس امام جعفرصادق(ع) ایلام

زن

۱

آموزش زبان انگلیسی

۲۶۲۶۸

۱

گروه زبان خارجه

ایلام

پردیس شهید مدرس ایلام

مرد

۶

آموزش زبان انگلیسی

۲۶۲۶۹

۲

مهران

پردیس شهید مدرس ایلام

مرد

۱

آموزش زبان انگلیسی

۲۶۲۷۰

۳

 

 

 

 

مجموع پذیرش آموزش و پرورش در رشته زبان خارجه برای استان ایلام :

۸ نفر

مجموع کد رشته های گروه زبان خارجه برای آموزش و پرورش استان ایلام:

۳ کد رشته

 

 

 

کاربران محترم پیام رسان های داخلی با نشانی های اعلام شده می توانند با عضویت در ” کانال ایلام معلم “از اخبار و مطالب مرتبط بهره مند گردند.

پیامرسان تلگرام: https://t.me/ilammoallem

پیام رسان سروش:http://sapp.ir/ilammoallem

پیام رسان آی گپ: https://profile.igap.net/prnoetir

پیام رسان گپ: https://gap.im/prnoetir

پیام رسان بله:  ilammoallem@

پیام رسان ایتا: https://eitaa.com/ilammoallem