پاداش پایان خدمت فرهنگیان استان به میزان۱۳۲میلیارد ریال پرداخت شد

به گزارش ایلام معلم به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام؛ اسفندیار رستم زاد مدیرکل آموزش و پرورش استان از پرداخت قسط اول پاداش پایان خدمت فرهنگیان استان خبر داد و گفت: پرداخت این پاداش ها در سه قسط و در ماه های تیر، مرداد و شهریور توافق شده است ، بنابراین مبلغ ۱۳۲میلیارد ریال بابت قسط اول پاداش پایان خدمت فرهنگیان پرداخت شد که این پول اکنون در حساب بازنشستگان گرامی می باشد.

گفتنی است پاداش پایان خدمت فرهنگیان متوفی سال ۹۶ نیز پرداخت گردید و همچنین پاداش مرخصی سال ۹۵ با مرحله بعدی پاداش بازنشستگان سال ۹۶ پرداخت خواهدشد.