مدیرکل آموزش و پرورش:مهم ترین ماموریت ما ایجاد مدرسه ی با نشاط است.
مدیر کل آموزش وپرورش استان گفت:همان طوری که رفتار وحرکات معلمان وفرهنگیان تأثیر مستقیم بر روح وروان دانش آموزان دارد،رفتار کارکنان حوزه ی ستادی نیز بر مدارس تاثیر می گذارد

به گزارش ایلام معلم؛ اسفندیار رستم زاد مدیرکل آموزش وپرورش استان روز چهارشنبه ۲۰ تیرماه  با حضوری صمیمی در بین کارکنان حوزه ی ستادی شهر ایلام قرار گرفت واز حوزه های مختلف اداری این شهرستان بازدید نمود.ایشان در ادامه حضور خود در شهرستان ایلام در نماز جماعت کارکنان شرکت نمود.

وی پس از اقامه نماز به ایراد سخن پرداخت وگفت:زحمات همه ی فرهنگیان در فرایند تعلیم وتربیت قابل تحسین است و امروز چهره ی شاداب وبا نشاط جامعه مرهون زحمات فرهنگیان ومعلمان عزیز است.

ایشان اظهار نمود:معیشت معلمان بایستی متناسب با شأن ومنزلت معلمان باشد و بر همین اساس یکی از اولویت های اصلی آموزش و پرورش رعایت حفظ شان و منزلت معلمان است.

رستم زاد افزود: همه ی تلاش ما و مجموعه همکاران حوزه ی آموزش وپرورش استان تعامل وهمدلی با وزارت متبوع ودرراستای تحقق مطالبات معوقه همکاران فرهنگی است.

وی تصریح کرد:علیرغم شرایط سختی کار در حوزه ی ستادی اتفاقات بزرگ و قابل تحسینی رخ داده که مرهون زحمات و تلاش بی دریغ همکاران است.

رستم زاد گفت:رفتارهمکاران ستادی بدون تردید تأثیر مستقیم بر روحیه همکاران درمدارس دارند،بنابراین کاری کنیم که نشاط وامید را به مدارس ببریم.

مدیرکل آموزش و پرورش در پایان این دیدار گفت: تحمل و تدبیر دو اصل اساسی برای غلبه بر مشکلات وچالش های اقتصادی وتنگناهای مالی درآموزش وپرورش است که همواره این دومهم با صلابت همکاران فرهنگی چه در مدارس وچه در حوزه های ستادی محقق شده است.