اعزام دانش آموزان دختر مناطق مرزی به اردو
ایلام معلم؛ معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان گفت: دختران مناطق مرزی استان ایلام به اردوگاه شهیدباهنر تهران اعزام شدند

یدالله جایدری معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان گفت:  تعداد ۲۴ نفر از دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه مناطق مرزی دهلران ، موسیان ، مهران و چوار به اردوی مناطق مرزی در روز سه شنبه ۱۹ تیرماه اعزام شدند.

ایشان از دانش آموزان این مناطق خواست ضمن استفاده حداکثری از فرصت پیش آمده ، نماینده شایسته ای برای استان بوده و افزودند: این اردوها هرساله در فصل تابستان برای دانش آموزان غیربرخوردار ساکن در مناطق مرزی کشور برگزار می گردد و در آن دانش آموزان در برنامه های آموزشی ، فرهنگی و هنری حضور خواهند یافت.

معاون پرورشی اداره کل افزود: اردوهای مذکور از ۱۹ لغایت ۲۳  تیرماه در برگزار خواهد شد.

گفتنی است اردوی مناطق مرزی پسران نیز در تاریخ ۱۳ لغایت ۱۷ مرداد ماه در اردوگاه سلیمان خاطر استان کردستان برگزارخواهد شد.