اهدای رایانه و ایجاد یک کلاس هوشمند در آموزش و پرورش شهرستان ایوان

به گزارش ایلام معلم؛ کانون فرهنگی آموزش یا بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی بزرگترین مؤسسه ی آموزشی غیردولتی در ایران است که بنیان‌گذار آن کاظم قلم چی می‌باشد و در زمینهٔ آموزش و نشر کتاب کمک درسی و برگزاری آزمون‌های برنامه‌ای و برنامه ریزی تحصیلی فعالیت می‌کندکانون فرهنگی آموزش یکی از فعال ترین ناشران کتاب کمک آموزشی در ایران است  خدمات کمک آموزشی را منطبق بر استانداردهای یکپارچه به دانش آموزان ارائه می‌دهند.

با رایزنی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان ایوان با نمایندگی کانون قلم چی در این شهرستان،خوشبختانه تعداد ۱۰ دستگاه رایانه کامل به این مدیریت اهداء گردید و همچنین یک کلاس آموزشی  هوشمند سازی شد.

علیرضا پناهی مدیر آموزش وپرورش ایوان ارزش ریالی موارد فوق را ۲۴۵/۰۰۰/۰۰۰ریال عنوان کرد و در راستای انجام این امر خیر و خداپسندانه از بنیاد علمی آموزشی قلم چی در شهرستان ایوان که در سنوات گذشته هم در جهت بهبود کیفیت علمی آموزشی دانش آموزان گام های مثبتی برداشته اند تقدیر و تشکر کرد.