راهنمای دریافت فیش حقوقی برای همکاران محترم

دریافت این راهنما به صورت فایل pdf

 

 

۱-ابتدا به سایت fish.medu.ir  مراجعه مینماییم ؛ سپس کد ملی و شماره پرسنلی خود را وارد میکنیم.

 

 

 

تصویر 1

 

 

 

 

۲- در صورت وارد کردن صحیح مشخصات نام و نام خانوادگی شما را نمایش میدهد که در قسمت رمز عبور می بایست رمز عبور سامانه همگام خود را وارد نمایید.

درصورتی که رمز عبور سامانه همگام را نمیدانید با مدیر مدرسه خود یا قسمت فناوری اداره خود تماس حاصل فرمایید تا رمز را در اختیار شما قرار دهند.

 

 

دریافت این راهنما به صورت فایل pdf

 

فیش حقوقی

 

 

۳-در صورت وارد کردن صحیح تمام اطلاعات صفحه زیر به شما نمایش داده میشود که میتوانید فیش خود را براساس ماه و سال انتخابی دریافت نمایید.

 

فیش حقوقی

 

دریافت این راهنما به صورت فایل pdf

 

تهیه و تنظیم توسط:

کـــانال ایـــلام مـــعلم

آدرس سایت ما:

HTTPS://WWW.ILAMMOALLEM.IR