فرهنگیان منطقه موسیان ۵ مقام اول استانی را در هفدهمین دوره پرسش مهر رئیس جمهور از آن خود کردند و به مرحله کشوری راه یافتند.

به گزارش ایلام معلم،عباس خلیل زاده رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه در این خصوص گفت: در هفدهمین دوره پرسش مهر رئیس جمهور که با عنوان خشونت از کجا نشأت گرفته است و چگونه عده ای خشونت را می آموزند. در برابر خشونت چگونه باید ایستادگی کرد.چگونه می توانیم کشوری داشته باشیم، جامعه ای داشته باشیم دارای رحمت اسلامی و نبوی و چگونه می توانیم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم برگزار گردید حضور فرهنگیان و دانش آموزان منطقه موسیان در این دوره بسیار چشمگیر بود.

وی خاطر نشان کرد: آثار ارسالی از سوی دانش آموزان و فرهنگیان مورد داوری و ارزیابی قرار گرفت و آثار برتر منطقه ای جهت حضور در مرحله استانی به اداره کل آموزش و پرورش استان معرفی شدند.

خلیل زاده در ادامه افزود: در مرحله استانی این دوره از پرسش مهر رئیس جمهور خوشبختانه ۵ نفر از فرهنگیان منطقه موسیان در رشته های مختلف توانستند حائز رتبه اول استانی شوند و به مرحله کشوری راه یابند.

وی این موفقیت را به جامعه دانش آموزی و فرهنگی منطقه تبریک گفت و برای این عزیزان از درگاه خداوند سبحان عاقبت سلامتی و عاقبت به خیری مسئلت نمود.

شایان ذکر است در هفدهمین دوره پرسش مهر رئیس جمهور فاطمه قاسمی حائز رتبه اول استان در رشته نقاشی، هما عطایی پور مقام اول استان در رشته خوشنویسی، حلیمه نظری مقام اول استان در رشته ی شعر(خواهران) ، مرضیه ولی زاده مقام اول استان در رشته داستان نویسی و  مهدی میرزایی حائز رتبه اول  استان در رشته ی شعر در بین برادران شد.