اعلام نتایج جشنواره تجارب برتر تربیتی

ایلام معلم؛معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان گفت: نتایج هفتمین جشنواره تجارب برتر تربیتی اعلام شد

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام،  یداله جایدری معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان  گفت: هفتمین جشنواره تجارب برتر تربیتی با شرکت ۲۵۴ نفر در سطح شهرستان ها و مناطق برگزار گردید که از این تعداد ۱۸ نفر به مرحله استانی راه یافتند. وی افزود:  خانم زهرا مبارکی از شهرستان ایلام و آقای مهدی میرزایی از منطقه موسیان پس از ارزیابی به عنوان آثار برتر استانی انتخاب و به مرحله کشوری راه یافتند.

 معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان تصریح نمود: این جشنواره با هدف مستند سازی و دست یابی به اندوخته های تجربی معاونین و مربیان پرورشی ، مشاوران ،معلمان ، و مدیران مدارس و معرفی استعدادهای منابع انسانی حوزه پرورشی و فرهنگی برگزار می گردد. ایشان افزود : در این راستا و برای توسعه فضای رقابتی سازنده و ارتقای کیفیت خدمات تربیتی  براساس نظام معیار و نیز تولید آثار و تدوین تجارب برتر تربیتی ، پرورشی و فرهنگی و انتشار یافته های پژوهشی از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره می باشد.”

جایدری اظهار نمود : کاربست یافته های و تجارب برتر در مدارس و نظام تعلیم و تربیت ، خروجی بسیار مهم این جشنواره خواهد بود که امید است در جهت تحقق اهداف والای انجام شود.