برگزاری جلسه معاونین آموزش متوسطه قطب ۲ کشور در ایلام

ایلام معلم؛معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان گفت: جلسه معاونین آموزش متوسطه قطب ۲ کشور به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام برگزار شد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام، علاالدین شیروانی معاون آموزش متوسطه استان گفت :این جلسه با حضور معاونین آموزش متوسطه قطب ۲ کشوری شامل : استان های مرکزی ، همدان ، کرمان ، کرمانشاه ، لرستان و ایلام ، روز یکشنبه دهم تیرماه به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام ، در محل سالن جلسات باشگاه فرهنگیان برگزار شد.

رستم زاد، مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام در این جلسه ضمن اشاره به پتانسیل های موجود استان ، به موضوعات آموزشی پرداخته و وجود نیروهای مازاد و عدم توازن نیروهای آموزشی را از چالش های ساماندهی استان دانستند.

گفتنی است پس از بحث و تبادل نظر و ارائه ی دیدگاه حاضران ، موضوعاتی در زمینه ساماندهی نیروی انسانی ، فضای آموزشی ، استقرار پایه دوازدهم ، هدایت تحصیلی و گروه های آموزشی جهت انعکاس به معاونت متوسطه وزارت و دستورکار جلسه مدیران کل استان ها ، مورد تصویب قرار گرفت .