تعطیلی مدارس دهلران و مهران به دلیل گرد و غبار

به دلیل ورود توده گرد و غبار مدارس در تمام مقاطع، ادارات، دانشگاه ها، بانک ها غیر از مراکز درمانی و خدماتی شهرستان های #مهران و #دهلران روز شنبه ۳۰ بهمن تعطیل است.
سایر شهرستان ها با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهد شد.