اجرای اولین جشنواره ملی کتاب اولیا و مربیان

به گزارش ایلام معلم به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام ، فارس شریفی  اظهار نمود: جشنواره مذکوربا هدف اولویت بخشی به مسائل فرهنگی و تربیتی مرتبط با ماموریت های انجمن اولیا و مربیان در حوزه  آموزش والدین و تربیت فرزندان برگزار می گردد .

رییس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی استان افزود: آثارمناسب و اثر گذار مرتبط با تربیت فرزندان به خانواده ها معرفی  می شوند .

گفتنی است علاقه مندان می توانند آثار خود را بر اساس محتوای فراخوان به شرح  دستورالعمل ذیل حداکثر تا  روز چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه سال جاری جهت بررسی به دبیرخانه علمی جشنواره مستقر در دفتر مرکزی انجمن اولیاو مربیان وزارتخانه ،به طور مستقیم توسط خود نویسندگان و یا مؤسسات انتشاراتی به آدرس: تهران،میدان فردوسی،خیابان شهید قرنی،خیابان سمیه،ساختمان مرحوم علاقه مندان،طبقه دهم،دفتر مرکزی انجمن اولیا و مربیان وزارتخانه،اداره ی آموزش اولیا ارسال نمایند.

دستورالعمل فراخوان جشنواره ملی کتاب اولیاو مربیان