مدارس ابتدایی ایلام فردا یکشنبه تعطیل است

به گزارش ایلام معلم،مدارس ابتدایی ایلام فردا یکشنبه تعطیل است
بنا به اطلاعیه اموزش و پرورش فردا مقاطع ابتدایی و پیش دبستانی ایلام، ملکشاهی، چرداول و ایوان در شیفت صبح تعطیل اعلام شد.
سایر مقاطع تحصیلی نیز دراین شهرها با یک ساعت تاخیر اعلام شده است.