ادای احترام و ابراز همدردی جمعی از دانش آموزان نسبت به کارکنان آتش نشانی آبدانان

به گزارش ایلام معلم،درپی حادثه دلخراش ساختمان پلاسکوتهران جمعی از دانش آموزان شهرستان با کارکنان خدوم آتش نشانی دیدارو ابراز همدردی کردند.به دنبال حادثه دلخراش انفجار و سقوط ساختمان پلاسکو تهران ،دانش آموزان دبستان کوثر با اهدای گل وروشن نمودن شمع نسبت به کارکنان خدوم آتش نشانی شهرستان آبدانان ابراز همدردی کردند. صفررحمانی پورمدیرآموزش و پرورش شهرستان نیز طی سخنانی با تسلیت حادثه تاسف بارساختمان پلاسکوی تهران و شهادت جمعی از آتش نشانان غیورو زحمتکش و تمجیدازحرکت خودجوش دانش آموزان دبستان کوثرافزود:” دانش آموزان امروز مانباید نسبت به مسائل مختلف اجتماعی،سیاسی و…منفعل و بی تفاوت باشند بلکه بایستی آگاهانه درمسائل مختلف حضوری فعال و بصیرانه داشته باشند واین حرکت خودجوش دانش آموزان خردسال دبستانی قابل تحسین است” شهردارآبدانان و پرسنل آتش نشانی نیزاز این اقدام زیبای دانش آموزان تشکرکردند.