استاندار ایلام:  یک میلیارد ریال جهت تأمین تجهیزات مورد نیاز دانش آموزان استثنایی استان اختصاص یافت

به گزارش ایلام معلم ،به نقل از  اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش استان ایلام، محمدرضا مروارید در جلسه شورای آموزش و پرورش استان، با تبریک هفته شوراهای آموزش و پرورش به اعضاء این شوراها در سطح استان، خواستار انعکاس رسانه ای عملکرد شوراهای آموزش و پرورش استان شد

وی ابراز داشت: به منظور همفکری و دریافت گزارشات عملکرد شوراهای آموزش و پرورش، در جلسات بعدی به نوبت از شوراهای سطح استان دعوت به عمل آید.

استاندار ایلام ضمن اشاره به این نکته که آمار و نیازهای دانش آموزان استثنایی باید در اختیار اداره کل بهزیستی استان قرار گیرد، گفت: لازم است به منظور پیگیری مطلوب وضعیت دانش آموزان استثنایی، ارتباط تنگاتنگی بین اداره آموزش و پرورش استثنایی و بهزیستی برقرار شود.

وی همچنین خواستار مساعدت شهرداری های سطح استان به بهسازی و نوسازی مدارس استثنایی سطح استان شد.

رئیس شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به وضعیت دانش آموزان قربانی مین، خواستار برگزاری کنگره قربانیان مین در استان شد.

 ایشان به لزوم توانمندسازی دانش آموزان استثنایی اشاره و ابراز داشت: معمولاً افراد معلول از یک حس قوی برخوردار هستند که باید این حس آنان شناسایی و در راستای تقویت آن حس، دانش آموزان استثنایی توانمند شوند.

مروارید در خصوص بهینه سازی مدارس عشایری نیز اظهار داشت: باید از روش های جدید برای بهینه سازی مدارس عشایری استفاده شود.