دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام در آخرین تغییرات وضعیت بهداشتی شهرستان‌ها از نظر شیوع کرونا تا این لحظه اعلام کرد: شهرستانهای ایلام؛آبدانان؛ایوان و دره‌شهر در وضعیت قرمز هستند.
قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام نیز گفت: با توجه به قرار گرفتن چهار شهرستان در وضعیت قرمز ،به منظور حفظ سلامت دانش آموزان وکاهش دغدغه های مردم ،آموزش در مدارس این شهرستانهابه صورت غیر حضوری دنبال خواهد شد .
استاندار ایلام در تشریح نحوه اجرای آموزش در دیگر مناطق گفت : در دیگر مناطق استان نیز آموزش بصورت نیمه حضوری دنبال می شود ،البته هیچ اجباری برای حضور دانش آموزان در مدارس وجود ندارد.
وی افزود : در مناطق با وضعیت سفید وزرد ،تشخیص حضور یا عدم حضور دانش آموزان با اولیاء است و اجرای طرح نیمه حضوری در مدارس در راستای بهبود کیفیت آموزش دانش آموزان و همچنین کاستن از بی حوصلگی دانش آموزان بدلیل حضور مستمر در منزل اجرایی می شود .